Залучення зовнішніх інвестицій в енергозбереження

У сучасних умовах має місце нестача власних ресурсів органів місцевого самоврядування, зокрема для реалізації проектів інфраструктурного розвитку. З огляду на це суттєво підвищується роль зовнішніх запозичень від міжнародних фінансових організацій (МФО) та іноземних державних фінансових установ. Вони мають можливості та бажання фінансувати проекти місцевого розвитку та є надійним джерелом для забезпечення розвитку місцевої інфраструктури. На відміну від українських банків-кредиторів, вартість запозичень від таких кредиторів істотно нижче, а терміни довше. Унаслідок цього в сучасних умовах запозичення від МФО та іноземних державних фінансових установ є реальним джерелом фінансування міських проектів інфраструктурного розвитку.

Відповідно до абзацу другого частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати всі міські ради.